Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 
OPS Piława Górna
USTAWA ZA ŻYCIEM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 stycznia 2017 19:06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej informuje, że z dniem 01 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? /Dz. U. z 2016 roku, poz. 1860/, uprawniającej do szczególnej opieki rodziny, w których urodziło się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu powstałą w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Wsparcie, oprócz zapewnienia dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, zapewnienia dostępu do diagnostyki prenatalnej, będzie obejmowało również jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia należy składać w okresie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69, który będzie zajmował się realizacją powyższej ustawy w wymienionym zakresie.

 

Szczegółowe informacje:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piastowska 69

58-240 Piława Górna

tel. 74 8 371 425

tel. 74 8 372 181

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piławie Górnej

Anna Zatyka

Poprawiony: wtorek, 03 stycznia 2017 19:09
 
XI AKCJA ŚWIĄTECZNA "PODZIEL SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 grudnia 2016 17:44

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej podaje aktualny wykaz Sklepów, których Właściciele wyrazili wolę przystąpienia do tradycyjnej już w naszym mieście Akcji "PODZIEL SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI":

1. Sklep Spożywczo - Przemysłowy "MILA" -  Monika Rusiecka - ul. Młynarska 41

2. Sklep przedsiębiorstwa Wielobranżowego "GRAN" Grażyna Szwaja - ul. Piastowska 68

3. Piekarstwo - Sklep Spożywczy Piotr Rybak - ul. Piastowska 78

4. Sklep Firmy Handlowej "MDS" - Beata i Mirosław Sobieszek - ul. Piastowska 70

5. Sklep Spożywczy PPH S.C. "Styro Bud" Danuta i Ryszard Kuligowie, - ul. Piastowska 62

6. Sklep Spożywczy PPH S. C. "Styro Bud" Danuta i Ryszard Kuligowie, - ul. Bolesława Chrobrego 33

7. Sklep Spożywczo - Przemysłowy  Ewa Kusiak, - ul. Piastowska 13

8. Sklep Spożywczy "ŻABKA", - ul Piastowska 37

9. Sklep Spożywczy "DUET" Arkadiusz Wojcieszczyk, - ul. Piastowska 27

10. Sklep Spożywczy "MARGO"  Małgorzata Leśko, - ul. Wąska 3

11. Market Spożywczo - Przemysłowy "DINO", - ul. Stawowa 29

12. Sklep "U DZIEWCZYN", - ul. Piastowska 65

13. Sklep Spożywczy - Edyta Okarma, - ul. Kośmińska 31

14. Sklep Spożywczy - ul. Bolesława Chrobrego 1

 

W dniach 15, 16 i 17 grudnia w tych sklepach mieszkańcy będą mieli możliwość podzielenia się zakupionymi artykułami.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Akcji.

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piławie Górnej

Anna Zatyka

Poprawiony: poniedziałek, 05 grudnia 2016 17:56
 
POMOC JESIENNO - ZIMOWA DLA MIESZKAŃCÓW PIŁAWY GÓRNEJ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 03 grudnia 2016 11:32

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej informuje, że w okresie jesienno - zimowym zawsze podejmuje wzmożone działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przede wszystkim z powodu niezaradności życiowej oraz niepełnosprawności i długotrwałej choroby, a także bezdomności.

 

Pracownicy socjalni starają się dotrzeć do wszystkich wymagających wsparcia i zapewnić im pomoc stosownie do zgłaszanych i rozeznanych potrzeb oraz możliwości finansowych naszej jednostki.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej przyznawane są świadczenia pieniężne oraz w naturze w różnych formach (według stanu na dzień 21 listopada br.):

- zasiłki stałe pobierają 32 osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niezdolnymi do pracy), nieposiadających własnego źródła utrzymania lub z dochodem nieprzekraczającym ustalonego w ustawie kryterium dochodowego (634 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 514 zł na osobę w rodzinie),

- zasiłki okresowe, przede wszystkim z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności, otrzymują obecnie 43 osoby i rodziny,

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze na zaspokojenie konkretnej potrzeby w ciągu roku otrzymało 80 osób i rodzin, wśród nich 42 otrzymało pomoc w formie opału z dowozem do miejsca zamieszkania,

- dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy w różnych placówkach - 92 z 40 rodzin (w ciągu roku kalendarzowego).

 

Od 2011 roku stałym zadaniem w gminie jest również dożywianie osób dorosłych, które realizowane jest w formie wydawania gorących posiłków w miejscowym Punkcie Żywieniowym, dostarczanych przez CARITAS Diecezji Świdnickiej - z tej formy pomocy w sezonie jesienno - zimowym korzysta od 25 do 35 osób z różnorakimi problemami życiowymi (uzależnienia, długotrwałe bezrobocie, niewydolność - brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego).

 

Ponadto w ramach współpracy z Ośrodkiem CARITAS Diecezji Świdnickiej w dniu 02 grudnia przekaże najuboższym mieszkańcom, spełniającym dochodowe wymogi ustawowe (951 zł dla osoby samotnej, 771 zł na osobę w rodzinie) paczki żywnościowe  o wadze 19 kg każda.

 

Aktualnie przekazujemy naszym podopiecznym artykuły żywnościowe (ryż, cukier, fasolka biała, groszek z marchewką, gulasz wieprzowy z warzywami, olej rzepakowy, mleko, herbatniki i jabłka) dostarczone przez Polski Czerwony Krzyż - DOO we Wrocławiu; przewidujemy, że pomoc otrzyma ponad 100 osób i rodzin.

 

Z pomocy ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża, z którym Ośrodek ma zawartą umowę na świadczenie usług opiekuńczych korzystają aktualnie 2 osoby wymagające wsparcia z powodu złego stanu zdrowia.

 

Wśród ok. 130 osób i rodzin objętych wsparciem ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej 8 mieszkańców posiada status osoby bezdomnej.

 

Na przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy oczekuje 10 bezdomnych mieszkańców, którzy według rozeznania mają możliwość zamieszkania u rodziny lub znajomych, a w razie pilnej konieczności mogą otrzymać wsparcie w formie tymczasowego miejsca noclegowego w schronisku (aktualnie opłacany jest pobyt w schronisku 1 osobie).

 

Jednocześnie podkreślamy, że bezdomni na bieżąco są informowani o możliwości skorzystania z miejsca noclegowego.

Należy dodać, że Ośrodek obecnie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, by zaspokoić podstawowe i niezbędne potrzeby życiowe podopiecznych.

Ponadto pracownicy socjalni ściśle współpracują z władzami gminy, policją oraz wszystkimi instytucjami i jednostkami w gminie, które mogą ich wspierać w działaniach w środowiskach zagrożonych z powodu wielu dysfunkcji.

 

 

Piława Górna, 02 grudnia 2016 roku

Poprawiony: sobota, 03 grudnia 2016 11:53
 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 sierpnia 2016 18:25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

informuje, że na stronie internetowej

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

www.duw.pl

(zakładka urząd - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)

została zamieszczona aktualna baza teleadresowa

istniejącej na terenie województwa infrastruktury instytucji

udzielających wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodziniePiława Górna, 03 sierpnia 2016 roku
Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piławie Górnej

Anna Zatyka

Poprawiony: wtorek, 23 sierpnia 2016 18:29
 
REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO 500+ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 lipca 2016 06:21

PROGRAM  RZĄDOWY  500+

Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

od 01 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku

 


Realizacja Rządowego Programu Rodzina 500+ w naszej gminie w okresie pierwszych trzech miesięcy przebiegała sprawnie i bez opóźnień.

 

Zgodnie z szacunkami świadczenia wychowawcze otrzymało 618 dzieci z 409 rodzin spełniających wymogi ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Wypłacono 1.795 świadczeń na kwotę 895.578 zł.

Spośród 428 rodzin ubiegających się o powyższe świadczenia 19 otrzymało decyzje odmawiające z powodu przekroczenia progów dochodowych przewidzianych przez ustawodawcę na jedną osobę w rodzinie, co stanowiło ok. 4,4% ogółu.

 

Należy przypomnieć i podkreślić, że świadczenie wychowawcze ma służyć zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem i wychowaniem dzieci, dlatego też ich rodzice bądź opiekunowie na bieżąco są informowani, że w przypadku jego marnotrawienia lub wydatkowania niezgodnie z celem, będzie je można przekazać w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piławie Górnej

Anna Zatyka

Poprawiony: czwartek, 28 lipca 2016 06:25
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8