Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 
OPS Piława Górna
2 maja 2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 kwietnia 2017 07:55

 

DNIA 2 MAJA 2017 ROKU


OŚRODEK POMOCY

 

SPOŁECZNEJ


BĘDZIE NIECZYNNY

 


Poprawiony: czwartek, 27 kwietnia 2017 07:58
 
WIELKANOC W KLUBIE SENIOR+ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 14 kwietnia 2017 09:17

 

WIELKANOC W KLUBIE "SENIOR+"


W piławskim Klubie "SENIOR+" Uczestniczki czas oczekiwania na Wielkanoc spędzały aktywnie początkowo obserwując, a następnie ucząc się wykonywania ozdób świątecznych.

Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu Pani Anny Makowskiej, która zadeklarowała pomoc w zdobieniu pisanek, wianków i palemek, powstało wiele pięknych przedmiotów.

Przybrane bukszpanem i kwiatami wystawione zostały na zorganizowanym 8 kwietnia 2017 roku Kiermaszu Wielkanocnym w Miejskim Ośrodku Kultury.

O tym, że spodobały się mieszkańcom świadczy uzbierana do skarbonki kwota ok. 150 zł, która posłuży do organizacji innych zajęć

ozdoby świąteczne ozdoby świąteczne

Opiekujące się Klubem Panie Magda Świtoń i Agnieszka Łukowicz z Ośrodka Pomocy Społecznej zaproponowały Seniorkom przedświąteczny poczęstunek, który samodzielnie przygotowały: jajka w sosie tatarskim, świąteczne babeczki i wiosenne kanapeczki oraz inne słodycze. Spotkanie w prawie świątecznej miłej atmosferze miało miejsce 11 kwietnia. Były sympatyczne rozmowy i wzajemne życzenia. Klub odwiedziła Pani Burmistrz Zuzanna Bielawska, która również złożyła świąteczne życzenia wszystkim obecnym.

 

stół świąteczny stół świąteczny

 

Życzymy wesołych i  radosnych Świąt Wielkanocnych!


Poprawiony: piątek, 14 kwietnia 2017 09:43
 
PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 14 kwietnia 2017 09:08

PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY

DLA MIESZKAŃCÓW PIŁAWY GÓRNEJ


Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej z CARITAS Diecezji Świdnickiej oraz z Dolnośląskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu w ramach realizacji "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020" owocuje obfitością produktów żywnościowych dla mieszkańców naszego miasta.

 

Paczka żywnościowa

 

W dniu 3 kwietnia 2017 roku pracownicy Ośrodka z przedstawicielami CARITAS wydali artykuły żywnościowe (ok. 30 kg na osobę) 340 osobom z ponad 200 rodzin zakwalifikowanych do pomocy żywnościowe; były to: powidła śliwkowe, konserwowa fasola biała, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa, gulasz mięsny z warzywami, ser żółty GOUDA, konserwowy groszek z marchewką, makrela w oleju, koncentrat pomidorowy, ryż biały, herbatniki.

Transport produktów ze Świdnicy do Piławy Górnej zapewnił nieodpłatnie piławski przedsiębiorca Pan Stefan Krzemieniecki, któremu składamy serdeczne podziękowania w imieniu naszych podopiecznych.

Z kolei 7 kwietnia z Polskiego Czerwonego Krzyża z Wrocławia dostarczono nam dodatkowe produkty spożywcze, które będą dystrybuowane w późniejszym terminie; wśród nich są szynki konserwowe wieprzowa i drobiowa, pasztet wieprzowy, gulasz mięsny z warzywami, herbatniki, konserwowa fasolka biała i marchewka z groszkiem, makrela w oleju, makaron, koncentrat pomidorowy, mleko, powidła śliwkowe i herbatniki.

Otrzymaliśmy również sprzęt rehabilitacyjny: wózek inwalidzki i balkonik, które będą mogły być wykorzystane w świetlicy dla osób starszych, która już w marcu rozpoczęła działalność.

Poprawiony: piątek, 14 kwietnia 2017 09:16
 
WIELKANOCNE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 marca 2017 09:44

 

WIELKANOCNE SPOTKANIE

Z MIESZKAŃCAMI


Wielkanocne spotkania w miejscowym Punkcie Żywieniowym, zwanym Jadłodajnią stały się już tradycją w naszym mieście.

W oczekiwaniu na ten piękny Świąteczny Czas mieszkańcy Piławy Górnej mają okazję spotkać się w miłej atmosferze przy żurku i innych wielkanocnych potrawach.

Głównym organizatorem spotkań jest CARITAS Diecezji Świdnickiej, który dostarcza na co dzień posiłki dla najuboższych.

Zawsze też uczestniczą w nich Pani Burmistrz Zuzanna Bielawska, ks. Prałat Zbigniew Wolanin oraz ks. Dyrektor dr Radosław Kisiel.

Również w tym roku serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy czują się osamotnieni, by w przedświątecznym tygodniu mogli spędzić czas w przyjaznym towarzystwie - o dokładnym terminie poinformujemy oddzielnie.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piławie Górnej

Anna Zatyka

 

KLUB "SENIOR+"

ŚWIETLICA DLA OSÓB STARSZYCH


Działającą od 02 marca 2017 roku w każdy wtorek i czwartek Świetlicę odwiedzają seniorzy, którzy lubią spędzać czas w towarzystwie.

Mają okazję, przy kawie, herbacie oraz ciasteczkach, do podzielenia się wspomnieniami, wymiany doświadczeń, oraz zwyczajnych rozmów o życiu, a także przeczytania gazety, książki, czy obejrzenia TV.

Ponadto pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej starają się zapewnić Im zajęcia pobudzające do aktywności w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Obecnie w okresie przedświątecznym uczestnicy mają możliwość poznania technik zdobienia ozdób świątecznych oraz samodzielnego ich wykonania.

W przedświątecznym tygodniu 11 kwietnia zamierzamy zorganizować spotkanie przy JAJECZKU.

Natomiast 19 kwietnia uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z porad dietetyka, który został zaproszony do działającego również od marca Klubu Seniora "RADOŚĆ"

Również po Świętach Wielkanocnych planowane jest spotkanie z lekarzem z miejscowej Przychodni oraz kosmetyczką prowadzącą w mieście Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczno - Podologiczny.

O wszystkich planowanych zajęciach i spotkaniach chętni seniorzy będą informowani na tablicy ogłoszeniowej Klubu oraz indywidualnie.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piławie Górnej

Anna Zatyka

Poprawiony: czwartek, 30 marca 2017 09:50
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 marca 2017 17:57

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ


Zgodnie z "Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej" wprowadzonym Zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej ogłasza nabór na stanowisko

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

ul. Piastowska 69

58-240 Piława Górna


2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę


3. Wymiar czasu pracy: pełen etat - 8 godzin dziennie - 40 godzin tygodniowo


4. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej


5. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami/


Niezbędne:

1/ posiada obywatelstwo polskie,

2/ ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

3/ nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4/ posiada znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

5/ w zakresie wykształcenia spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


Dodatkowe:

1/ biegła znajomość ustawy o finansach publicznych,

2/ znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

3/ znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych,

4/ znajomość zasad finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i ryczałtów energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów,

5/ umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

6/ umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programach księgowych, sprawozdawczych i bankowych,

7/ znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

8/ ewentualne doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

9/ znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

10/ nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista oraz sumienność, komunikatywność,

11/ umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole,

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2/ opracowywanie planów finansowych oraz harmonogramów wydatków i bieżąca kontrola ich wykonania,

3/ sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,

4/ sporządzanie list płac i ich kompleksowe rozliczanie,

5/ przygotowywanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,

6/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,

7/ opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,

8/ dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

9/ prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

10/ przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,

11/ nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,

12/ prowadzenie spraw związanych z  zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami i ustalonym regulaminem,

13/ rozliczanie środków finansowych pozyskanych  z dotacji lub konkursów,

14/ rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

15/ kontrola prawidłowości przeprowadzanej inwentaryzacji (rozliczenie roczne),

16/ gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej wymaganej dokumentacji, oraz prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,

17/ odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo - księgową jednostki,

18/ współpraca ze Skarbnikiem Gminy,

19/ wykonywanie innych niewymienionych powyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej należą do kompetencji głównego księgowego,

 

III. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1/   list motywacyjny,

2/   curriculum vitae - życiorys,

3/   świadectwa pracy (kserokopie),

4/   dyplomy i świadectwa potwierdzające wykształcenie (kserokopie),

5/   zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,

6/   referencje i opinie (jeżeli kandydat posiada)

7/   oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

8/   kwestionariusz osobowy,

9/   wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 922/,

10/ kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnień, o których mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2016 roku, poz. 902/.

 

V. Termin, miejsce  i sposób składania dokumentów:

1. Skompletowane dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej" należy  składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69 w nieprzekraczalnym terminie do 03 kwietnia 2017 roku do godz. 15:00. Dokumenty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu otwarcia ofert.

 

VI. Informacja o przebiegu postępowania w sprawie naboru:

1. Postępowanie obejmie:

1/ formalną analizę  przedłożonych dokumentów,

2/ prezentację kandydata,

3/ przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. O spełnieniu wymogów formalnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej oraz na tablicy ogłoszeniowej Ośrodka.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piławie Górnej

Anna Zatyka

Piława Górna, 20 marca 2017 roku

Poprawiony: poniedziałek, 20 marca 2017 18:27
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10