Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej informuje, że w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO "SENIOR+" NA LATA 2015 - 2020, Gmina pozyskała środki finansowe na 2019 rok w kwocie 17.400,00 zł na realizację Modułu II: zapewnienie funkcjonowania Klubu SENIOR+.

Na powyższe zadanie w 2019 roku w Planie Budżetu Ośrodka ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie 50.412,24 zł, w tym:

- z budżetu gminy - 33.012,24 zł,

- z budżetu MRPiPS - 17.400,00 zł.

Uczestnicy Klubu "SENIOR+" mogą korzystać z zajęć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz rękodzielniczych, mają także zapewnione usługi rehabilitacyjne i terapeutyczne.

Wspólnie z instruktorem do spraw kulturalno - oświatowych zaplanowane zostały spotkania tematyczne i okazjonalne.

Przypominamy, że nasz Klub SENIOR+ został uroczyście otwarty 18 grudnia 2018 roku i od tego czasu służy piławskim Seniorom. Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu:

- wtorki        9:00 - 14:00

- środy         9:00 - 14:00

- czwartki     9:00 - 14:00