Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W PIŁAWIE GÓRNEJ PRZYPOMINA

 

O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA

 

STYPENDIA SZKOLNE

 

OD 01.09.2020 ROKU DO 15.09.2020 ROKU

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

(art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

Do ustalenia dochodu uwzględniany jest dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.