Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

Transport osób z trudnościami w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Od dnia 15 stycznia, w godzinach od 8:00 do 15:00, będzie funkcjonował telefon kontaktowy o nr 509 043 184 dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Odpowiedzialny za obsługę telefonu będzie pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej.

 

Osoby uprawnione do dowozu do punktu szczepień:

  • osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie lub przy udziale osób najbliższych trudności w dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

Osoba składa telefonicznie oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz zgodę na przetwarzanie danych korzystając z transportu do punktu szczepień.