Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa opału dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej w okresie od 01 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

SAM-BUD-ROL

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin.

 

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert.

 

W terminie składania ofert, tj. do dnia 19 lutego 2021 roku do Zamawiającego wpłynęły
3 oferty (jedna drogą elektroniczną, dwie złożone osobiście).

Nie wpłynęły żadne oferty po terminie składania ofert, ani też oferty nieważne.

Kryteria oceny ofert:

- cena opału,

- asortyment opału,

- koszty dowozu.

 

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do dnia 19 lutego 2021 roku do godziny 15.00 oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

Nazwa (lub nazwisko) i adres Wykonawcy

Liczba punków

Węgiel Orzech I

Liczba punków

Węgiel Orzech II

1.

Sam-Bud-Rol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. Oddział Dzierżoniów

ul. Andersa 6 G, 58-200 Dzierżoniów

93,15

92,74

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

TOPAZ Józef Kulak

ul. Młynarska 2, 58-240 Piława Górna

82,60

80,55

3.

Sam-Bud-Rol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K

ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin

100

100

 

Wybrana oferta - Sam-Bud-Rol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K,
ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin – uzyskała największą liczbę punktów.

 

 

Piława Górna, 01 marca 2021 roku

 

Monika Babińska-Staniszczak

Dyrektor OPS Piława Górna