Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej z CARITAS Diecezji Świdnickiej w ramach realizacji „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym owocuje obfitością produktów żywnościowych dla mieszkańców naszego miasta.

 

W dniach 02 i 07 lipca 2021 roku pracownicy Ośrodka rozdysponowali artykuły żywnościowe /ok. 50 kg na osobę/ pomiędzy 290 osobami ze 134 rodzin zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej. Tym razem mieszkańcy naszego miasta otrzymali: powidła śliwkowe, kaszę, makaron, mleko, cukier, szynkę drobiową oraz szynkę wieprzową, groszek z marchewką, fasolkę po bretońsku oraz mus jabłkowy.

 

Transport produktów ze Świdnicy do Piławy Górnej zapewnił nieodpłatnie piławski przedsiębiorca Pan Wiesław Lupa, a ich rozładunek Radny Rady Miejskiej w Piławie Górnej Pan Tomasz Piech, którym składamy serdeczne podziękowania w imieniu naszych podopiecznych.

 

Piława Górna, 12 lipca 2021 roku