Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

Z przyjemnością informujemy, że w okresie od 01.09.2021 roku do 30.06.2023 roku Fundacja PRIMOHUMAN w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt. „Życie jest piękne – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Dolnego Śląska”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.1.1. Aktywna integracja - konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegóły na stronie internetowej: http://primohuman.pl/zycie/