Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

 

PRACA SEZONOWA W UE.
Warunki pracy i życia

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy.

Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych pochodzących z państw UE i ich pracodawców wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Istotą tej kampanii jest rozpowszechnienie informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych zatrudnionych w państwach członkowskich UE.

Pamiętaj, że:
PRACA MOŻE BYĆ SEZONOWA, PRAWO PRACY - NIE .

Dlatego też bądź na bieżąco i śledź informacje o pracy sezonowej na stronach EURES:

Kampania informacyjna nt. praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą Rights for all seasons - Prawa przez cały rok.Kampania prowadzona jest w okresie od 19.07.2021 r. do 31.10.2021 r.

#Rights4AllSeasons
#EURESeasonalWorks