Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

Ogłoszenia i aktualności

poniedziałek, październik 31, 2022 redaktor Ogłoszenia 83
W dniu 26 października 2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu...
poniedziałek, październik 31, 2022 redaktor Ogłoszenia 78
Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług...
piątek, październik 21, 2022 redaktor Ogłoszenia 99
Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej z dnia 21 października 2022 roku o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku...
piątek, październik 21, 2022 redaktor Ogłoszenia 104
Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej z dnia 21 października 2022 roku o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla...
wtorek, sierpień 23, 2022 redaktor Ogłoszenia 495
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej informuje, że jest realizatorem dodatku węglowego wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego...
środa, maj 18, 2022 redaktor Ukraina 175
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na...