Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

Ogłoszenia i aktualności

środa, maj 18, 2022 redaktor Ukraina 96
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na...
piątek, maj 13, 2022 redaktor Senior+ 86
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej informuje, że w dniu 10 maja 2022 roku została zawarta umowa Nr 12/S2/2022 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”...
piątek, kwiecień 08, 2022 redaktor Ukraina 105
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy: przybyłym na terytorium...
poniedziałek, luty 07, 2022 redaktor Ogłoszenia 450
PROGRAM "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" NA ROK 2022 ROZEZNANIE POTRZEB SENIORÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” MODUŁ II ŚWIADCZENIE USŁUG „OPIEKI NA ODLEGŁOŚĆ” W FORMIE...
piątek, luty 04, 2022 redaktor Ogłoszenia 203
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyznaje i wypłaca świadczenia dla rodziny. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski z programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres...
poniedziałek, styczeń 10, 2022 redaktor Ogłoszenia 886
27 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku osłonowym. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać można w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dodatek...