Przełącz na tryb domyślny.

Przełącz na tryb nocny.

Wysoki kontrast - tryb czarny i biały.

Wysoki kontrast - tryb czarny i żółty

Wysoki kontrast - tryb żółty i czarny.

Mniejsza czcionka.

Domyślna czcionka.

Większa czcionka.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej

    58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyznaje i wypłaca świadczenia dla rodziny. Wnioski można składać tylko elektronicznie.

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski z programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu zaprasza na dyżury telefoniczne, podczas których pracownicy ZUS będą udzielali informacji związanych ze świadczeniem wychowawczym 500 + i Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.
Harmonogram dyżurów:
7 lutego 2022 r., godz. 8:00 - 10:00, tel. 74 64 97 293
8 lutego 2022 r., godz. 8:00 - 10:00, tel. 74 64 97 293
9 lutego 2022 r., godz. 9:00 - 12:00, tel. 74 64 97 293
14 lutego 2022 r., godz. 8:00 - 10:00, tel. 74 64 97 293
15 lutego 2022 r., godz. 12:00 - 14:00, tel. 74 64 97 293
16 lutego 2022 r., godz. 10:00 - 12:00, tel. 74 64 97 660

17 lutego 2022 r., godz. 12:00 - 14:00, tel. 74 64 97 293